TRỢ LÝ KIỂM TOÁN 2020

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán năm 2019

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Trợ lý Kiểm toán

Tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán năm 2018

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Trợ lý Kiểm toán Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 07/07/2018.

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...