Ebook Thuế 2016.V9 - Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

đã đăng vào ngày 02 tháng 11 năm 2016

Ebook Thuế 2016.V9 được cung cấp miễn phí tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

------------------------------------------

Cập nhật trong Ebook này:

Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 19/9/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016).

Quyết định 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành về việc thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

 Công văn 4534/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xác định thời điểm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân

---------------------------------------

Click để tải Ebook Thuế 2016.V9

 

Ebook Thuế Ebook 2016.V9 Ebook Thuế mới nhất

xem bài viết cũ hơn

Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề 2016

Bộ Tài chính vừa ra Thông báo về Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016.

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTDB và Quản lý thuế

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTDB và Quản lý thuế

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...