Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

đã đăng vào ngày 02 tháng 11 năm 2016

Ngày 30/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016.

Theo đó, Bộ yêu cầu các cục Thuế thực hiện nghiêm túc quy định về hoàn thuế GTGT; cụ thể, không thực hiện hoàn thuế đối với:
 
- Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện XK tại địa bàn hoạt động hải quan, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (TNKS) khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc được chế biến có tổng trị giá TNKS và chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất trở lên;

- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, Công văn 13804/BTC-TCT cũng hướng dẫn các trường hợp không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết.

Click để tải Công văn 13804/BTC-TCT

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/14851/quan-triet-cong-tac-hoan-thue-gtgt-cuoi-nam-2016

 

CV 13804 VAT 2016 GTGT 2016

xem bài viết cũ hơn

Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề 2016

Bộ Tài chính vừa ra Thông báo về Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016.

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTDB và Quản lý thuế

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTDB và Quản lý thuế

Quy định về kế toán trưởng theo Luật Kế toán

Quy định về kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...