Cập nhật mới về thanh toán qua ngân hàng 2016

đã đăng vào ngày 04 tháng 11 năm 2016

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Theo đó, Bộ tài chính đã gỡ bỏ quy iịnh về tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Theo thông tư 173/2016/TT-BTC: 

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Tải thông tư 173/2016/TT-BTC

 

TT173/2016 thanh toán qua ngân hàng

xem bài viết cũ hơn

Ebook Thuế 2016.V9 - Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Ebook Thuế 2016.V9 được cung cấp miễn phí tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề 2016

Bộ Tài chính vừa ra Thông báo về Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016.

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Các dịch vụ

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...