Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016

Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề 2016

Bộ Tài chính vừa ra Thông báo về Lịch thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016.

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Kỳ thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2016

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTDB và Quản lý thuế

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTDB và Quản lý thuế

Quy định về kế toán trưởng theo Luật Kế toán

Quy định về kế toán trưởng trong doanh nghiệp

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...