DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHÊ KỲ THI NĂM 2016

Bộ Tài Chính vừa Thông báo về việc nhận chứng chỉ Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề kỳ thi năm 2016. (Ngày 09/06/2017)

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK 1.8 (TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, THUẾ...)

VACPA phát hành Ebook 1.8 tổng hợp văn bản pháp luật về Kế toán, Kiểm toán, Thuế và các văn bản tiếng Anh khác... Ebook 1.8 được phát hành trên website...

THT trở thành hội viên VACPA

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT trở thành hội viên VACPA

Ebook Thuế 2017.V02 - Cục Thuế Quảng Ninh

Ebook Thuế tập hợp các văn bản quy định, hướng dẫn về Thuế, Kế toán, Kiểm toán và các văn bản liên quan đến hoạt động của các Doanh nghiệp....

Lộ trình thay đổi chuẩn mực kế toán VAS - Từ năm 2025 sẽ áp dụng IFRS

Dự kiến đến 2020, VAS phải được ban hành lại và ban hành mới trên cơ sở cập nhật những thay đổi của IFRS. Hiệu lực của VAS/VFRS mới sẽ...

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...