MỨC ĐÓNG VÀ THỜI ĐIỂM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ tư vấn của Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đưa ra các nội dung về bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nước ngoài.

CÁCH XỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Việc bị mất, cháy, hỏng giấy tờ do một sự cố khách quan nào đó là điều khó có thể tránh khỏi. Và mỗi trường hợp sẽ có cách xử...

BẢN TIN ĐỊNH KỲ THÁNG 12 NĂM 2017

Thân gửi các Anh/ Chị Bản tin định kỳ (tháng 12-2017) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế

BẢN TIN ĐỊNH KỲ THÁNG 11 NĂM 2017

Thân gửi các Anh/ Chị Bản tin định kỳ (tháng 11-2017) tổng hợp một số hướng dẫn về Thuế:

Cập nhật Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm Toán Viên và Kế Toán Viên

Bộ tài chính vừa ban hành thông tư Thông tư 91/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và Kế toán viên

KIỂM TOÁN

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty kiểm toán và tư vấn THT cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán, sổ sách, chứng từ... tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN THUẾ

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các...